Czynniki ryzyka w niedokrwiennej chorobie serca

Czynniki ryzyka w niedokrwiennej chorobie serca

Choroba niedokrwienna serca, zwana również chorobą wieńcową, powstaje na skutek licznych zmian i nieprawidłowości morfologicznych w naczyniach wieńcowych. Funkcje serca zostają zaburzone, na skutek nieprawidłowości w dostawie tlenu i związków energetycznych do serca, a aktualnym zapotrzebowaniem na nie przez ten narząd.

Choroba wieńcowa pojawia się najczęściej u osób, chorujących na miażdżycę.

Czytaj dalej

Kto choruje na nadciśnienie tętnicze?

Kto choruje na nadciśnienie tętnicze?

Jedną z najczęstszych chorób w społeczeństwach rozwiniętych jest nadciśnienie tętnicze. Wykrywa się je u coraz większej ilości osób, także tych młodszych. Pomimo, że wartość ciśnienia tętniczego może się zmieniać zależnie od niektórych czynników, nie powinno trwale przekraczać dopuszczalnych norm. A wynoszą ona 140 mmHg dla ciśnienia skurczowego oraz 90 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego. W takim przypadku jest już nadciśnienie tętnicze.

Czytaj dalej

Co to jest niewydolność serca?

Co to jest niewydolność serca?

W niewydolności serca dochodzi do uszkodzenia mięśnia sercowego. Choroba pojawia się wówczas, gdy pojemność minutowa serca oraz wartość ciśnienia tętniczego są niewystarczające do zapewnienia potrzeb całego organizmu. Niewydolność może funkcjonować w jednej komorze lub w obu łącznie.

Niewydolność serca często jest konsekwencją innych chorób, takich jak choroba wieńcowa, kardiomiopatia, nadciśnienie tętnicze,

Czytaj dalej

Kiedy dochodzi do zawału serca?

Kiedy dochodzi do zawału serca?

Zawał serca jest bardzo poważną chorobą, która może spowodować śmierć. Podczas zawału dochodzi do martwicy komórek mięśniowych. Jest ona spowodowana przez, zazwyczaj uszkodzenie blaszki miażdżycowej, przez co dochodzi do znacznego zwężenia, a w konsekwencji zamknięcia naczynia wieńcowego. Jest to najczęstsza przyczyna zawału, ale występują także mniej znane.

promocja dotycząca leku BOOSTRIX kończy się w kolejnym tygodniu żółtaczka a Czytaj dalej

Przyczyny bradykardii

Przyczyny bradykardii

Bradykardia pojawia się wówczas, gdy serce osiąga zbyt niskie tętno. Wyróżnia się dwie postacie tego schorzenia: bradykardię fizjologiczną lub patologiczną. Ta druga stwarza poważne zagrożenie dla organizmu. W skrajnym przypadku może nawet spowodować niedotlenienie.

U osób cierpiących na bradykardię, dochodzi do niedostatecznego zaopatrywania w tlen poszczególnych narządów.

Czytaj dalej