Rodzaje wad serca

Rodzaje wad serca

Wszelkie nieprawidłowości w budowie lub funkcjonowaniu serca zaliczają się do wad tego narządu. Można wyróżnić wady wrodzone oraz wady nabyte. Wady wrodzone mogą powstawać na skutek wadliwych połączeń między poszczególnymi częściami serca lub większymi naczyniami. Zazwyczaj wady te tworzą się już w okresie płodowym.

W momencie powstawania serca płodu, dochodzi wówczas do kilku nieprawidłowości, które warunkują różne upośledzenia funkcji tego narządu. Jeżeli w tym czasie matka choruje na różyczkę lub zażywa leki, które przyczyniają się do uszkodzenia płodu, zwiększa się ryzyko powstania wad wrodzonych. Wady wrodzone mogą się także rozwinąć w różnych chorobach genetycznych. Wady serca często diagnozowane są u dzieci z zespołem Downa.

Czasem wady serca mogą powstać na skutek różnych chorób. W przypadku choroby reumatycznej, może dojść rozwoju wady zastawkowej, która jest jednym z powikłań. Wady nabyte najczęściej spowodowane są przez wady zastawek, głównie dotyczy to ich niedomykalności lub zwężenia.

Osoby z wadami serca powinny być pod stałą opieką kardiologa. Powinny także odpowiednio zmodyfikować swój styl życia. Nie jest wskazany zbyt intensywny wysiłek fizyczny lub stres i palenie papierosów.

po zakupieniu Babyhaler jestem bardzo zadowolony z jego działania odpowiednia dieta podczas leczenia wzw typu b